اسکریپت PHP  ثبت و مدیریت تبلیغات فارسی  : با بهره گیری از این اسکریپت می توانید اطلاعات افرادی که به شما تبلیغ می دهند را ثبت کنید تا تاریخ انقضا تبلیغات آنها را فراموش نکنید .

 

محبوب کن - فیس نما