اسکریپت Image Crop فارسی نسخه 1

Image Crop یک اسکریپت برش تصاویر است که با این سیستم می توانید به کاربران خود امکان جداسازی هر عکس خود و سپس دانلود عکس ویرایش شده را دهید. این نسخه یک اسکریپت image crop می باشد .

محبوب کن - فیس نما