صفحه نخست » مقالات وردپرس » معرفی فایل در پوسته وردپرس

پوسته وردپرس مانند بخش های مختلف یک پازل صفحات سایتی را که شما با وردپرس ایجاد کردید را میسازد. برخی از پوسته ها ( برای مثال هدر، فوتر) در همه صفحات وب استفاده میشود در صورتی که برخی دیگر از بخش های پوسته در موارد خاص استفاده میشوند.وردپرس از کدام پوسته، زمانی که نوع معینی از صفحه را نمایش میدهد، استفاده میکند؟

 • سلسله مراتب فایل پوسته ها:

ایده عمومی:

وردپرس از رشته های کوئری استفاده میکند( اطلاعاتی که هر یک از لینک ها در وب سایت شما دارد) تا تصمیم بگیرد کدام پوسته یا مجموعه ای از پوسته ها در صفحه شما نمایش داده شوند.

ابتدا وردپرس هر یک از رشته های کوئری را با نوع آن تطابق میدهد. بر این اساس مشخص میشود کدام نوع از صفحات ( صفحه جستجو، صفحه دسته ها، صفحه خانه و …) مورد نیاز است.

پوسته صفحه ای که انتخاب شده و متن صفحه وب بر اساس اولویت ترتیب فایل پوسته ها و بسته به آن که آن بخش موجود باشد، مرتب میشود.

وردپرس به دنبال فایل پوسته با نام خاص میگردد و اولین پوسته ای که تطابق داشته باشد را انتخاب میکند. این ترتیب به صورت زیر است:

به جز فایل پوسته index.php، توسعه دهندگان تم میتوانند انتخاب کنند که میخواهند از فایل های پوسته دیگر استفاده کنند یا خیر. در صورتی که وردپرس فایل پوسته مورد نظر را پیدا نکرد به بررسی نام فایل بعدی میپردازد که وجود دارد یا خیر در صورتی که هیچ یک از نام های فایل پوسته ها مورد نظر یافت نشد وردپرس از بخش index.php استفاده میکند.

مثال:

اگر بلاگ شما در آدرس http://example.com/blog قرار دارد و بازدیدکنندگان با کلیک کردن بر روی یک لینک به صفحه دسته ها با آدرس http://example.com/blog/category/your-cat/ رفتند: در این جاست که وردپرس از سلسله مراتب پوسته ها استفاده میکند تا یک فایل را در جای درست ایجاد کند

وردپرس به دنبال دایرکتوری تم میگردد که با ID دسته تطابق دارد.

اگر ID دسته ۴ باشد، وردپرس فایل پوسته با نام category-4.php. ا جست جو میکند

اگر این بخش وجود نداشت وردپرس به دنبال بخش اصلی فایل پوسته ها با نام category.php. میگردد

اگر این بخش نیز وجود نداشت وردپرس به دنبال پوسته بایگانی میگردد archive.php

اگر این بخش هم مانند بخش های قبل وجود نداشت وردپرس به فایل پوسته اصلی بر میگردد. index.php

اگر بازدیدکنندگان به صفحه خانه با آدرس http://example.com/blog/ بروند موارد زیر رخ میدهند:

ابتدا وردپرس بررسی میکند که صفحه خانه به صورت یک برگه است یا خیر. اگر یک برگه بود وردپرس آن را بر اساس سلسله مراتب صفحات بررسی میکند

اگر صفحه خانه یک برگه نبود وردپرس به دنبال یک فابل پوسته به نام home.php میگردد و از ان بخش برای ایجاد صفحه استفاده میکند.

اگر home.php وجود نداشت، وردپرس به دنبال فایلی با نام index.php میگردد و از این پوسته برای ایجاد صفحه استفاده میکند.

 • جزئیات سلسله پوسته

بخش زیر توضیح خواهد داد که هر فایل پوسته برای هر نوع کوئری توسط وردپرس فراخوان میشود.

نمایش صفحه خانه

فایل پوسته صفحه ای که استفاده میشود به صورت پست های بلاگی، صفحه اولیه یا یک صفحه ثابت ارائه میشود. صفحه اولیه اولویت بالاتری نسبت به صفحه های بلاگی دارد به عنوان صفحه اصلی خانه دارد.

صفحه خانه در home.php نمایش داده میشود در غیر این صورت در index.php نوشته میشوند.

فایل پوسته صفحه ای که استفاده میشود صورت پست های بلاگی، صفحه اولیه یا یک صفحه ثابت ارائه میشود. صفحه خاص اولویت بالاتری نسبت به صفحه های بلاگی دارد به عنوان صفحه اصلی خانه دارد.

front-page.php- مورد استفاده برای هر دو صفحه آخرین پست ها یا صفحه اولیه. برای تنظیم نمایش این صفحه: تنظیمات -> خواندن

قوانین نمایش صفحات(در ادامه توضیح داده شده است): هنگامی که یک صفحه اولیه باشد، برای تنظیم نمایش این صفحه: تنظیمات-> خواندن

قوانین نمایش صفحه خانه: هنگامی که به صورت پست باشد تنظیم صفحه نمایش اولیه به صورت: تنظیمات-> خواندن

نمایش هر پست

فایل پوسته مورد استفاده برای هر پستی که ارائه میشود

 • single-{post_type}.php :اگر نوع پست product بود، وردپرس به دنبال فایل single-product.php. میگردد
 • single.php
 • index.php

 

 

 • نمایش صفحه

فایل پوسته برای هر صفحه ثابت که ارائه میشود

 • custom template file- پوسته صفحه ای که به صفحه تخصیص داده میشود. get_page_templates(). را مشاهده کنید
 • page-{slug}.php: اگر صفحه آخرین اخبار باشد، وردپرس از صفحه page-recent-news.php استفاده میکند
 • page-{id}.php: اگر ID صفحه ۶ باشد، وردپرس از page-6.php استفاده میکند
 • page.php
 • index.php

 

 • نمایش دسته ها:

فایل پوسته برای هر صفحه ثابت که ارائه میشود

 • custom template file- پوسته صفحه ای که به صفحه تخصیص داده میشود. get_page_templates(). را مشاهده کنید
 • page-{slug}.php: اگر صفحه آخرین اخبار باشد، وردپرس از صفحه page-recent-news.php استفاده میکند
 • page-{id}.php: اگر ID صفحه ۶ باشد، وردپرس از page-6.php استفاده میکند
 • page.php
 • index.php

 

 • نمایش برچسب ها:

فایل پوسته ی که برای ارائه بایگانی برچسب ها رائه میشود

 • tag-{slug}.php: اگر slug برچسب ها sometag باشد، وردپرس tag-sometag.php را جست جو میکند
 • tag-{id}.php: اگر ID برچسب ۶ بود، وردپرس tag-6.php را جست و جو میکند.
 • tag.php
 • archive.php
 • index.php

 

 • نمایش طبقه بندی شخصی سازی

 

 • taxonomy-{taxonomy}-{term}.php : اگر طبقه یندی sometax باشد و مدت طبقه بندی someterm باشد وردپرس taxonomy-sometax-someterm.php را جستجو میکند. در مورد فرمت پست ها، طبقه بندی به صورت ‘post_format’ و مدت ‘post-format-{format} است.
 • taxonomy-{taxonomy}.php : اگر طبقه بندی sometax بود، وردپرس taxonomy-sometax.php را جست جو خواهد کرد.
 • taxonomy.php
 • archive.php
 • index.php

 

 

 • نمایش شخصی سازی انواع پست ها

 • archive-{post_type}.php: اگر نوع پست product باشد، وردپرس archive-product.php را جست جو میکند.
 • archive.php
 • index.php

 

 

 • نمایش نویسنده

 • author-{nicename}.php: اگر نام نویسنده برای مثال rami باشد، وردپرس author-rami.php را جستجو کند.
 • author-{id}.php: اگر ID نویسنده ۶ باشد، وردپرس author-6.php را جستجو میکند.
 • author.php
 • archive.php
 • index.php

 

 

 • نمایش تاریخ

 • date.php
 • archive.php
 • index.php

 

 

 • نمایش نتایج جستجو

 • search.php
 • index.php

 

 • نمایش ۴۰۴ ( مورد مورد نظر یافت نشد)

 • ۴۰۴٫php
 • index.php

 

 

 • نمایش ضمیمه

 • MIME_type.php : میتواند هر نوع رسانه اینترنتی باشد(image.php, video.php, application.php) برای متن/ plain به ترتیب موارد زیر بررسی میشود
 • text.php
 • plain.php
 • text_palin.php
 • attachment.php
 • single-attachment.php
 • single.php
 • index.php

 

 

 • سلسله مراتب فیلتر

سیستم وردپرس امکان ایجاد کردن سلسله مراتب فیلتر را به کاربر میدهد. فیلتر در تابع get_query_template() قرار گرفته است از این نام استفاده میکند: “{$type}_template” جایی که متغیر type$ در این ترتیب نام یک فایل، بدون پسوند .php است

 

 

محبوب کن - فیس نما